Publicacions: Oriol Vallès Quartet (Recer)

Oriol Vallès 4tet: Recer
Disponible a totes les plataformes online

Oriol Vallès - Trompeta

Xavi Torres - Rhodes

Giuseppe Campisi - Contrabaix

Andreu Pitarch - Bateria

Abans de l'aplicació de la vacuna, la distància física entre persones constituïa la mesura bàsica per al control de la pandèmia. La imposició del primer confinament (març de 2020) va suposar un canvi dràstic tant per a la vida col·lectiva com la individual. A priori, alguns avantatges es varen poder presentar al voltant d'aquesta nova situació; en el nostre cas, un parèntesi de la vida social i la conjectura per a trobar el temps necessari per a la composició. Ràpidament, aquesta aparent oportunitat es va transformar en una ànsia generalitzada per a produir a través de xarxes socials i la consagració del teletreball, desdibuixant encara més els límits entre el temps de recolliment i el de feina. Així, aquesta romantització del confinament ha resultat ser una mera il·lusió privilegiada d'una nova realitat clarament preocupant. El procés creatiu ja comporta un factor de reclusió i solitud implícits. L'encaix de les diverses parts d'una peça requereix l'autoimposició d'una frontera entre el que és exterior i l'espai d'estudi. S'executa així un acte de resistència dins la intimitat de la llar. L'abandó d'un mateix en una rutina gairebé artesana és només possible sota el recer d'una casa.

Disseny web per Blandito Design & Rigoigoexea; Fotografies per Jep Jorba (Poca Broma Produccions), Cecília Coca, Maria Fuster, Francesc Marty